submenu

Jasmine Huttener en Timme Verschingel - 23/02/2021

Oefenkansen Nederlands voor anderstalige kinderen

Onder de noemer Samen scoren met Nederlands in de zes wil vzw ‘de Rand’ anderstalige kinderen in hun vrije tijd zo veel mogelijk oefenkansen Nederlands aanbieden. In Drogenbos zijn de eerste initiatieven van start gegaan. Jasmine Huttener van het Team Taalpromotie van ‘de Rand’ zet er haar schouders

‘In februari ben ik afgestudeerd in de Agogische wetenschappen en Gender & Diversiteit. Thema’s als migratie en anderstaligheid boeien mij. Sinds oktober ben ik aan de slag bij vzw ‘de Rand’. Het project waaraan ik werk richt zich op de faciliteitengemeenten. Met die gemeenten was ik nog niet zo vertrouwd, maar ik woon in Opwijk en doe vrijwilligerswerk bij de integratiedienst in Merchtem. Helemaal onbekend terrein zijn de randgemeenten dus ook niet.’

‘In een eerste fase van het project over oefenkansen Nederlands voor anderstaligen richten we ons op de faciliteitengemeenten Drogenbos en Wemmel. Onze eerste doelgroep zijn anderstalige kinderen of kinderen met een andere thuistaal die in een Nederlandstalige school les volgen. In Drogenbos is iets meer dan 50 % van de inwoners van niet-Belgische afkomst. Voor jongeren tussen 0 en 24 jaar is dat bijna 72 %. We willen een aantal dingen uitproberen en als die aanslaan, kunnen we ze ook in andere gemeenten toepassen.’

Multiplicatoreffect

‘De ervaring en de inzichten die we in de projecten in Drogenbos en Wemmel opdoen, willen we evalueren zodat we met de tijd ook kunnen uitbreiden naar de vier andere faciliteitengemeenten. Als projectmedewerker werk ik activiteiten uit, ondersteun ik verenigingen, zet ik samenwerkingsverbanden op, begeleid ik ondersteuningstrajecten, enzovoort. Ik zorg voor de continuïteit op maat van de gemeente. Het is de bedoeling een vertrouwd gezicht te zijn voor alle betrokken actoren en de doelgroep. Moeilijk te bereiken kinderen, tieners, jongeren en ouders willen we toch betrokken houden. Daar moeten we maximaal op inzetten zodat de kinderen ook van de ene naar de andere vrijetijdsactiviteit begeleid kunnen worden.’

Taalstages

‘Zo was er in Drogenbos op het einde van de zomervakantie een taalstage, samen met de vzw De Horizon en vzw Sportopia. Die taalstimulerende stage vond plaats in gemeenschapscentrum de Muse en in het FeliXart Museum. Daarnaast ondersteunen we in Drogenbos het naschoolse aanbod van de vzw Biebabeleven. Op dinsdag om 15.30 uur - vlak na schooltijd - bieden zij in de gemeentelijke basisschool De Wonderwijzer een lessenreeks aan waarbij beweging centraal staat. Wij ondersteunen Biebabeleven bij het omgaan met de anderstaligheid van de deelnemende kinderen. Zo gebruiken ze eenvoudige woorden, gaan ze vaak dingen herhalen en proberen ze zo veel mogelijk met gebaren te werken. We bieden ook ondersteuning bij hun communicatie met de ouders, omdat bij ongeveer 70 % van de leerlingen uit De Wonderwijzer het Nederlands niet de thuistaal is.’

Rappen met Roncha

‘Momenteel zijn we de Urban-stage aan het voorbereiden. Die vindt plaats in de krokusvakantie, in samenwerking met rapper Roncha. Het is een taalstimulerende stage, waarin het Nederlands een belangrijke rol speelt. Verder hebben we een goede samenwerking met het FeliXart Museum. Met het museum gaan we zeker bekijken hoe we nog verder kunnen samenwerken aan workshops of andere projecten.’

‘We bieden ook begeleidingstrajecten aan lokale verenigingen aan. Zo werkt voetbalclub Verbroedering Beersel-Drogenbos samen met ons aan hun taalbeleid en de communicatie met de ouders. We zien vaak dat anderstalige ouders hun kinderen bewust naar een Nederlandstalige sport- of jeugdvereniging sturen omdat ze beseffen dat de kennis van het Nederlands belangrijk is. Tegelijk stellen de clubs vast dat al die anderstalige leden een andere manier van communiceren vergt, zowel met de kinderen als met de ouders. Trainers en begeleiders kunnen bijvoorbeeld gebaren gebruiken of dingen voordoen in plaats van ze enkel uit te leggen. Samen met de Koninklijke Belgische Voetbalbond en de Taalunie ontwikkelden we een voetbalwoordenboekje dat sportclubs kunnen gebruiken tijdens hun trainingen.’

Samenwerking

‘Als ik mag dromen, dan hoop ik ooit activiteiten uit te werken voor jongeren uit de middelbare school. Daar zijn nog veel mogelijkheden, al is het geen eenvoudige doelgroep om te bereiken. Het is ook een leeftijd waarop veel jongeren het vrijetijdsaanbod wat links laten liggen, zelfs als ze tot dan toe heel actief waren in een jeugdbeweging of sportclub. Zeker in Drogenbos zou het fijn zijn om het jeugdleven een boost te geven.’

‘Om dit project van Oefenkansen Nederlands op te starten, hebben we een werkgroep opgestart met vrijetijdspartners, scholen, lokale besturen, Passage 4 … We willen al onze expertise en ideeën bundelen en bekijken welke dingen vandaag al werken, en op welke vlakken nog verbetering mogelijk is. Op die manier houden we de vinger aan de pols. Dat is belangrijker dan ooit, zeker in coronatijden, waar we vaak noodgedwongen vanop afstand moeten werken.

Tekst: Heidi Wauters – André Lerminiaux
Uit: kaaskrabber februari 2021