submenu

Vijftig jaar Davidsfonds - 23/11/2020

Vijftig jaar Davidsfonds Drogenbos in vogelvlucht

De Davidsfonds-afdeling van Drogenbos viert dit jaar zijn 50e verjaardag. Al klopt dat niet helemaal....

Tot 1970 was schoolhoofd en tevens bibliothecaris Leopold Vander Oost zowat het enige lid, maar ook de sterkhouder. In datzelfde jaar wordt op initiatief van de gewestelijke consulent Boudewijn Stroobants naar nieuw bloed gezocht, en het moet gezegd dat het daar wat mis liep:  niemand in Leuven was zich ervan bewust dat de heer Vander Oost zijn afdeling nog in leven hield. Hij werd dan ook straal genegeerd bij de oprichting van de ‘nieuwe’ afdeling.

In september 1970 wordt de vereniging weer opgestart met Jos Staut als voorzitter en heel wat bekende namen in het bestuur: onder andere schepen René Spileers, koster Jozef Van Gijseghem, Jenny en Emiel Rawoe, Godelieve en Charles Melsen, Rembrand Van Lil en anderen.

Drugs en hippies

Stilaan groeit de vereniging en worden er heel wat succesvolle activiteiten georganiseerd. Ter info willen wij de lezer het jaarprogramma van 1972 laten kennen: een voordracht door E. Swinnen over Drugs, hippies en jeugd, notaris Blanchaert en dr. Juris Rembrand Van Lil over De rechten van de vrouw in het huwelijk, een voetrally in het Hallerbos, een opstel- en tekenwedstrijd, een groot breugelfeest, een schouwburgbezoek en ten slotte een kleinkunstavond met Hugo Raspoet, Jan de Wilde en Lamp, Lazarus en Kris. En we vergeten zeker niet het memorabele optreden van toen nog Urbanus van Anus in zijn begin- periode, in het kader van de Radio 2- programma’s op verplaatsing. De gemeentelijke feestzaal zat bomvol voor de rechtstreekse uitzending van toen.

Een onvergetelijk moment was zeker toen Felix De Boeck op 30 oktober 1976 erelid werd, niet alleen van onze afdeling maar ook van het Davidsfonds Nationaal. Hij werd gevierd in de gemeentelijke feestzaal en door secretaris-generaal Clem De Ridder persoonlijk gehuldigd en tot erelid benoemd. Vanaf 1973 werd er ook een driemaandelijks informatieblad verstuurd naar alle leden, met de originele naam Informatief. Later werd dit vervangen door een informatieboekje dat toen de naam ’t kaaskrabberke kreeg. De voorloper van onze huidige gemeenschapskrant, die trouwens het lokale blad verving.

Stilaan namen bestuursleden van de eerste dagen afscheid omwille van een verhuis of overlijden. En zo namen jonge en nieuwe bestuursleden het heft in handen. Met de nieuwe ploeg werden er nieuwe activiteiten gebracht. Op 18 februari 1995 vierden we het 25-jarige bestaan van onze afdeling in de lokalen van de Regenboog, in het gezelschap van onze leden, de oud-bestuursleden en vele genodigden. Norbert D’Hulst, secretaris-generaal van het Davidsfonds, reikte er eretekens uit aan huidige en oud-bestuursleden.

Huifkarren

Tot de toppers van onze activiteiten behoren zeker onze huifkarrentocht in Valkenswaard bij de familie Van Och, waarvoor we eerst met een volle bus naar Nederland reden, om daar vervolgens een 20 kilometer lange tocht met vijf huifkarren te doen. En ons niet passief laten voeren, maar zelf mennen. Met een schitterende picknick in de natuur ’s middags om de paarden wat rust te gunnen.

Ook werd op 9 juli 1994 de Vlaamse feestdag gevierd in een grote tent op het speelplein. Het werd een verbroedering met de gemeente Peer. Burgemeester en minister Kelchtermans kwam met een grote delegatie (drie volle bussen!), zijn Peerse harmonie en hun zangkoor Erpuna om het feest op te luisteren. Minister Weckx was de feestredenaar, maar ook dansgroep de Solsleutel luisterde het feest op.

Vele jaren werd ook een tweedekansboekenbeurs gehouden. Tijdens de kermis van de maand oktober palmden wij het paviljoen in met honderden boeken die tweedehands werden verkocht. Het was voor veel bezoekers een gelegenheid om spotgoedkoop een of meerdere boeken aan te schaffen, maar het was ook de bedoeling boeken een tweede kans te geven om gelezen te worden. En daarbij konden de vele bezoekers zich even komen opwarmen bij het meestal gure weer het laatste weekend van oktober.

Dertig hespen

Maar het Davidsfonds organiseerde ook veel andere activiteiten. We noemen er enkele memorabele: ons 30-hespenfeest op de dag van het lentefeest (30 april), waar mensen (tot 300 man!) stonden aan te schuiven om te kunnen proeven van 30 verschillende hespen. Een voordracht van de wereldfietssters, toneel, reizen naar Frans-Vlaanderen, je kan het zo gek niet bedenken of wij probeerden het te realiseren.

Davidsfonds was ook de motor achter de cultuurraad en het gemeenschapscentrum de Muse, de kern van veel realisaties die het culturele leven in de gemeente blijft bezielen en ondersteunen. Met het huidige bestuur organiseren we zowat tien activiteiten per jaar. De bedoeling was om dat ook dit jaar te doen, maar een slim virus heeft zijn tentakels tussen de deur gestoken. De viering van onze vijftigste verjaardag – die gepland is voor het familiefeest in januari – zal hopelijk wel kunnen doorgaan, maar zeker is het nooit. 

Vijftig jaar is een hele periode, wij hopen dat nog vele jaren te kunnen volhouden. Onze bestuursleden hebben heel wat jaren op de teller staan, maar toch een speciale vermelding voor onze secretaris André, die er al sinds de oprichting in 1970 bij was en vandaag nog altijd de afdeling mee bestuurt.