submenu

Jubileumfeest verenigingen - 19/05/2020

Jubileumfeest

2020 is het jaar waarin het coronavirus ons herinnert aan onze kwetsbaarheid. Het is ook het jaar waarin heel wat verenigingen, die nog altijd het sociale weefsel van onze gemeenschap vormen, hun jubileum vieren op 4 en 5 september. Een overzicht van de jarigen.

De Sint-Sebastiaansgilde is zonder twijfel het grootste feestvarken. Exact 500 jaar geleden werd een burgerwacht opgericht met als doel de gemeenschap te beschermen tegen aanvallen, maar ook het bewaren van het erfgoed en de waarden van de burgers. Vandaag schiet men met vuurwapens, toen waren bogen en pijlen de gangbare middelen om je te verdedigen. Tot op vandaag wil de schuttersgilde deze waarden uitdragen.

De bond der gepensioneerden werd 90 jaar geleden opgericht om mensen die heel hun leven hard hadden gewerkt en nooit echt van vrije tijd hadden kunnen genieten, een zinvolle invulling te geven van die plotse vrije tijd. Vandaag leeft deze vereniging verder onder de naam Okra, maar het doel blijft hetzelfde: elkaar ontmoeten in een gezellige sfeer.

80 jaar geleden kregen vrouwen meer rechten en mogelijkheden om zich te verenigen. Daarom richtten enkele geëngageerde vrouwen de KAV op. Vandaag heet de vereniging Femma en hebben vrouwen meer rechten, maar daarom is de vereniging niet minder actief of nodig.

50 jaar geleden nam een groep enthousiaste mensen de draad van het Davidsfonds terug op. Drogenbos kende een weinig actieve afdeling, waar een nieuwe start aan werd gegeven. Cultuur brengen naar mensen en mensen van cultuur laten genieten was het motto. Vandaag, 50 jaar later, is deze opdracht nog steeds meer dan actueel.

Samana, het vroegere Ziekenzorg, is er om ouderen en zieken te betrekken bij de gemeenschap en hen te helpen om eenzaamheid en ziekte, die onvermijdelijk worden met de leeftijd, beter te kunnen dragen. Een bezoek van een kernlid, een vergadering met ontspanning, een gezamenlijke maaltijd, een uitstap, het zijn kleine dingen die een grote waarde kunnen hebben. 35 jaar al zetten de vrijwilligers zich in voor deze vereniging.

30 jaar geleden werd onder impuls van de familie De Sutter de heemkundige kring Sicca Silva opgericht. Elke gemeente en elke gemeenschap heeft erfgoed dat bewaard moet blijven. Al die jaren werden duizenden documenten, foto’s en voorwerpen verzameld, geïnventariseerd en bewaard.

Als laatste van de Vlaamse gemeenten werd 20 jaar geleden ook in Drogenbos een cultuurraad opgericht. Meteen kregen zij een medewerkster vanuit vzw ‘de Rand’. Als coördinator en steun voor alle verenigingen in Drogenbos is deze raad er in geslaagd het verenigingsleven zuurstof te geven en de samenwerking tussen verenigingen te bevorderen. Denk maar aan de revue in 2015.

Als kroon op het werk werd 15 jaar geleden ons gemeenschapscentrum de Muse in gebruik genomen. Een ontmoetingsplaats voor onze verenigingen, maar ook een centrum waar je steeds terecht kan voor alle praktische en technische hulp. Dankzij de samenwerking met GC de Moelie uit Linkebeek zijn meer activiteiten mogelijk. 

Feest op 4 en 5 september

Deze verenigingen vieren op 4 en 5 september samen hun jubileum in de tuin van het FeliXart Museum. Vrijdag om 20 uur wordt het feestweekeind ingezet met een openluchtfilm. Zaterdag worden de aanwezigen vanaf 14 uur verrast met een optreden van De Compagnie Bazar met hun theaterstuk ORKEST BAZAR, een vooral visueel spektakel voor jong en oud. Daarna zullen verenigingen hun beste beentje voorzetten en ook de Plezante Berkûzen zullen er zijn. We tonen heel wat foto’s en filmpjes van de voorbije jaren met beelden van onze activiteiten. Door de coronacrisis zullen enkele geplande dingen niet kunnen doorgaan, maar we hopen wel dat het jubillee kan plaatsvinden. We beloven dat het een prachtige namiddag zal worden met eten en drinken. Afsluiten doen we met een optreden van Mathias Vergels. Het mooie weer is besteld. Mis dit evenement niet!

Tekst: André Lerminiaux, voorzitter Cultuurraad
Foto: © Tine De Wilde
Uit: kaaskrabber mei 2020