submenu

Meerjarenplan goedgekeurd - 11/02/2020

De gemeenteraad van december 2019 keurde het meerjarenplan 2020-2025 goed. In dat plan staat vermeld wat het gemeentebestuur de komende vijf jaar wil realiseren.

De eerste prioriteit is een maximale integratie van OCMW en gemeente. Hiervoor is nog geen concreet bedrag vastgelegd. Een volgende prioriteit is de renovatie van de gemeentelijke site, het OCMW-gebouw en het archief. Bedragen: 22.000 euro voor de renovatie van het OCMW-gebouw (de oude pastorij), 79.115 euro voor de plannen en studie voor het gemeentehuis, de gemeenteloods, de feestzaal en het archief. Voor de gebouwen zelf 741.115 euro. Prioritair is ook het beheer en uitwerken van het patrimoniumbeleid (37.000 euro voor de renovatie van het politiegebouw, de riolering en het dak), de renovatie van woningen in de Marie Collartstraat (850.000 euro voor de renovatie van vier sociale woningen), de heraanleg van het centrum (850.000 euro voor de onteigening van twee gebouwen) en het creëren van een groene buffer (205.000 euro voor de aankoop van een grond in de Weidenstraat. Verder wil de gemeente, samen met de politiezone Rode, investeren in nieuwe technologieën die de veiligheid bevorderen (55.000 euro voor nieuwe camera’s). Er wordt ook een parkeerbeleid uitgewerkt en uitgevoerd (25.000 euro) en de herinrichting van de Paul Gilsonlaan (90.000 euro voor plannen en studies) wordt gepland. Voor de werken zelf worden geen bedragen vastgelegd omdat de gemeente op subsidies wacht. Nog gepland: de renovatie van de hoeve Felix De Boeck (145.000 euro voor de hoeve, 5.000 euro voor de restauratie van de meubelen) en de restauratie van het interieur van de Sint-Niklaaskerk (155.000 euro voor plannen en studies en 1.550.000 voor de restauratie). Ten slotte zal er prioritair werk worden gemaakt van de bestrijding van kinderarmoede. Drogenbos Plus-LB keurde het meerjarenplan goed, UF onthield zich en Go 1620 stemde tegen.

 

Tekst: HD
Uit: kaaskrabber februari 2020