submenu

Verkiezing bestuur cultuurraad en stuurgroep ‘de Moelie-de Muse’ - 14/11/2018

Enthousiaste kandidaten gezocht

Parallel met de gemeenteraadsverkiezingen verkiest ook de Linkebeekse cultuurraad een nieuw bestuur en wordt de programmeringscommissie van de Moelie-Muse opnieuw samengesteld. Die laatste krijgt vanaf nu een nieuwe naam: stuurgroep ‘de Moelie-de Muse’.

Iedereen met een hart voor het gemeenschapsleven van Linkebeek of Drogenbos is welkom. Maar hoe werken beide raden nu precies? Sjoenke vroeg het aan enkele ervaringsdeskundigen.

Waarvoor staat de stuurgroep ‘de Moelie-de Muse’/cultuurraad Linkebeek?

Marc Moorkens (voorzitter stuurgroep ‘de Moelie-de Muse’): ‘De stuurgroep heeft veel verschillende functies. We zijn er om ervoor te zorgen dat het aanbod van het gemeenschapscentrum afgestemd is op de behoeften van de gemeenschap. Tegelijk fungeren we als klankbord voor het team van de Moelie en de Muse. Samen met het personeel van het gemeenschaps- centrum brainstormen en overleggen we over projecten en nieuwe initiatieven. We bekijken alles met een kritische, maar opbouwende blik. En we zijn ook de ambassadeurs van het centrum. We dragen de boodschap van de Moelie uit en informeren de mensen over wat er allemaal gebeurt in het centrum.’

Rik Otten (voorzitter cultuurraad): ‘De cultuurraad is de stem en vertegenwoordiging van de verenigingen in Linkebeek. Een aantal keer per jaar polsen we tijdens onze vergadering naar wat er leeft bij de verenigingen. We proberen ook om als cultuurraad af en toe iets te organiseren samen met de verenigingen. Dat brengt leven in de brouwerij. In Linkebeek heeft de cultuur- raad ook een erg nauwe band met de programmeringscommissie en met het team van de Moelie en de Muse. Samen versterken we elkaar.’

Vanuit welke interesse zit jij in de stuurgroep ‘de Moelie-de Muse’/ cultuurraad Linkebeek?

Marleen De Schepper (bestuurslid stuurgroep ‘de Moelie-de Muse’): ‘Ik heb veel belangstelling voor cultuur. Voor mij is het een belangrijk bindmiddel tussen mensen en gemeenschappen, en dat is zeker nodig in een gemeente als Linkebeek. Ik voel me erg betrokken  bij wat er leeft in het gemeenschaps- centrum en in de gemeenschap. Ook het sociale aspect vind ik belangrijk. Via de programmeringscommissie heb ik al heel wat fijne mensen ontmoet.’

Anita Devillé (lid cultuurraad): ‘Ik maak als voorzitster van het Quiltatelier sinds een tweetal jaar deel uit van de cultuurraad. Daardoor weet ik wat er leeft bij andere verenigingen. We helpen elkaar waar we kunnen. Heeft de ene vereniging een activiteit gepland en komen ze handen tekort, dan gaan we in onze vereniging op zoek naar mensen die een handje willen toesteken. Door in de cultuurraad te zetelen, ben je goed op de hoogte van de komende activiteiten van anderen. Samen proberen we om mensen te motiveren om ook naar de evenementen van de andere verenigingen te gaan.’

Als je terugkijkt op de afgelopen zes jaar, waar blik je dan tevreden op terug?

Tina Deneyer (lid stuurgroep ‘de Moelie-de Muse’): ‘De voorbije jaren hebben we in de Moelie duidelijk de kaart getrokken van de gemeenschapsvorming. En met resultaat. We zijn bijvoorbeeld op de kar van het Repair Café gesprongen. Dat heeft ervoor gezorgd dat een pak meer anderstaligen de weg vinden naar het gemeenschapscentrum. Samen met het team van de Moelie hebben we ook nieuwe initiatieven gelanceerd. Denk maar aan de MoelieMatinee, het ontmoetingsproject voor 55-plussers dat veel succes kent. Ook Gamebeek, het maandelijkse gamingevenement, is een schot in de roos. Dat zijn dingen waar we best trots op mogen zijn.’

Rik Otten (voorzitter cultuurraad): ‘We blijven overeind, terwijl de Vlaamse gemeenschap verder krimpt in Linkebeek. Als cultuurraad zijn we er de voorbije zes jaar opnieuw in geslaagd om de Linkebeekse verenigingen samen te brengen via bijvoorbeeld onze quiz, eindejaarsreceptie en zeepkistenrace. En we werken opnieuw samen met de andere taalgemeenschap in de BICO. Vroeger waren de contacten met de mensen die aan Franstalige zijde activiteiten organiseren enkel informeel. We proberen dat nu verder uit te bouwen en het samenwerken wat structureler te maken.’

Wat betekent de stuurgroep ‘de Moelie-de Muse’/ cultuurraad Linkebeek voor jou persoonlijk?

André Lerminiaux (lid stuurgroep ‘de Moelie-de Muse’): ‘GC de Muse in Drogenbos is een klein gemeenschapscentrum dat beperkt is in zijn mogelijkheden. Doordat we vertegenwoordigd zijn in de stuurgroep van de Moelie, maken we nu deel uit van een groter geheel. Dat heeft heel wat voordelen. We kunnen in Drogenbos bijvoorbeeld rekenen op de technische ondersteuning vanuit het team van de Moelie. Door te zetelen in de stuurgroep hoor en zie ik waar ze in Linkebeek allemaal mee bezig zijn. Samen wisselen we goede ideeën en feedback uit. Dat is een verrijking.’

Albert Dobbeleire (lid cultuurraad): ‘Ik ben zelf actief in de petanqueclub en vind het erg interessant om een paar keer per jaar te horen wat er leeft bij de andere verenigingen in Linkebeek. Vaak worden er tips uitgewisseld over hoe je activiteiten het best aanpakt. Ook als ik met bepaalde vragen zit, kan ik terecht bij de collega’s van de cultuurraad.’

Wil je deel uitmaken van het bestuur van de cultuurraad van Linkebeek (CRL) of van de stuurgroep ‘de Moelie-de Muse’ (= 1 stuurgroep voor beide centra)?

Bezorg je kandidatuur uiterlijk op vrijdag 25 januari aan cultuurraadvoorzitter Rik Otten (rik.otten@pandora.be) of schriftelijk via GC de Moelie, t.a.v. Mark De Maeyer, Sint-Sebastiaanstraat 14, 1630 Linkebeek. Je mag je kandidaat stellen voor beide raden. Wie een bestuursfunctie in de cultuurraad ambieert, moet lid zijn van een aangesloten vereniging. Voor stuurgroep ‘de Moelie-de Muse’ is geen lidmaatschap van een vereniging vereist. Iedereen die de Moelie en de Muse een warm hart toedraagt, is welkom.De definitieve aanstelling van de bestuursleden voor beide raden vindt plaats in maart 2019.

meer info: Cultuurraad Linkebeek: Rik Otten, rik.otten@pandora.be Stuurgroep ‘de Moelie-de Muse’: Mark De Maeyer (centrumverantwoordelijke), mark.demaeyer@derand.be, 0497 19 00 71