submenu

Kerkhof krijgt grootschalige opfrisbeurt, gemeentehuis krijgt park - 20/02/2018

Groene Parels voor Drogenbos

Een verstedelijkt gebied als de Rand rond Brussel heeft publieke toegang tot natuur nodig om zijn leefbaarheid te verhogen. Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege (CD&V) trekt hiervoor 1,6 miljoen euro uit.

Ze geeft aan Drogenbos een subsidie van 265.000 euro voor meer en kwalitatief groen in de gemeente. Met dat geld wordt het kerkhof omgevormd tot parkbegraafplaats van 1 ha en wordt een park aangelegd rond het gemeentehuis.

Intussen zijn er sinds het najaar van 2017 werken aan de gang op het kerkhof van Drogenbos, maar een grootschalige opfrisbeurt is voor in de loop van 2018. De werken dienden voor de aanleg van een urnenveld en urnenkelders. Er werd in twee fases gewerkt. De eerste fase liep tot de periode vooAllerheiligen en de tweede fase begon vanaf 13 november. In totaal kwamen er een honderdtal urnenkelders, met in iedere kelder ruimte voor twee urnen. Ook werd meteen in twee extra columbaria voorzien, met samen 32 plaatsen. De as van een overledene kan ook nog altijd worden uitgestrooid.

 

Groen rustpunt

Maar dat is niet alles, er wordt ook geld vrijgemaakt voor een nieuw park aan het gemeentehuis. Momenteel ziet het park er wat verloederd en slecht onderhouden uit. Maar er is beterschap op komst. Door het totale verbod op pesticiden is er sinds 1 januari 2015 veel mankracht nodig om het onkruid onder controle te houden. Vroeger werd jaarlijks Roundup op het onkruid gespoten en was de gemeente een jaar gerust, vandaag moeten de arbeiders het onkruid wieden. Dus werkt Regionaal Landschap Pajottenland en Zennevallei een plan uit om deze ruimten herin te richten. De bedoeling is om van het park en de omgeving van de kerk een aantrekkelijk park te maken waar je even kan vertoeven om tot rust te komen. De fontein wordt hersteld en er komen rustplaatsen. Ook het groen wordt in ere hersteld en bomen worden bewaard met respect voor de erfgoedwaarde van deze plekken. Het is de bedoeling om ook een verbinding te maken met de achterliggende Zennevallei.

 

Begraafplaats wordt parkbegraafplaats

Wat de opfrisbeurt of heraanleg van het kerkhof betreft, wil de gemeente het kerkhof vergroenen. Bevoegde schepen Myriam Claessens (Drogenbos Plus-LB): ‘Onze gangpaden bestaan momenteel uit grind of stenen. Het probleem daarbij is dat het onkruid er welig tiert en dat we omwille van het verbod op pesticiden niet langer  onkruidverdelgers mogen gebruiken. Daarom hebben we gekozen voor de aanleg van grindgazons in combinatie met extra beplanting.’ Niet veel mensen denken bij een kerkhof aan een plaats waar je kunt wandelen, of rustig op een bank kan zitten om even te genieten van de natuur. Maar dat is wel de bedoeling. Er komt een poort naar de tuin Figeys die de verbinding met het Moeras zal maken. Aangeplante bodembedekkers, gras en vaste planten zorgen ervoor dat het onkruid minder kans krijgt om te woekeren. Door de omvorming van de wegen naar grindgazonpaden wordt de stabiliteit bewaard en het onderhoud vergemakkelijkt. De integratie van verschillende rustzones – met banken die uitnodigen om even te gaan zitten – maakt van het kerkhof een groen rustpunt. Hagen, hoogstambomen, houtkanten, groenblijvende heesters, bloeiende planten en bijenkorven garanderen een biodiversiteit en een betere levenskwaliteit voor insecten, vlinders, bijen en andere diersoorten. Ook wordt er een rustzone aangelegd met onder meer een bankje en fruitbomen.

 

Subsidie

Bij de Vlaamse overheid werd alvast een subsidieaanvraag ingediend om de heraanleg van het kerkhof mee te bekostigen. Voor de werken is een subsidie van 80 % mogelijk. Het gemeentebestuur wil ook het kerkhof verder opwaarderen. Het is de bedoeling om komaf te maken met verloederde graven. Daarom staat in de politieverordening van de begraafplaats nu vermeld dat de gemeente in sommige gevallen grafstenen mag verwijderen. Het gaat dan vooral om grafstenen die beschadigd zijn of waar niet meer naar wordt omgekeken. Dit alles zal natuurlijk niet van vandaag op morgen gebeuren, maar deze winter werd al een deel van de huidige beplanting verwijderd en vervangen. Het loont zeker de moeite om bij gelegenheid eens te komen kijken.

 

André Lerminiaux en Hugo Devill

Uit: Kaaskrabber februari 2018