submenu

Voorlezers gezocht - 07/09/2017

Boekenbende – voorlezen huis aan huis (4 tot 9 jaar)

Ook dit schooljaar lezen vrijwilligers aan huis voor bij anderstalige kinderen of bij kinderen die nog niet zo goed Nederlands spreken. In een voorleesgezin heb-ben de kinderen het Nederlands niet als moedertaal.

Door hen in contact te brengen met (voor)lezen of een taalstimulerend spel te spelen, geven de vrijwilligers de kinderen een duwtje in de rug. De kinderen ervaren dat lezen en spelen in het Nederlands leuk zijn.

Op het einde van de voorleesweken is er een groot slotfeest voor alle deelnemende gezinnen en alle vrijwilligers. Ze genieten samen van een leuke theater-voorstelling in het Nederlands en drinken een kopje koffie met een stukje taart. Op die manier sluiten ze samen de voorleesweken af.

Wie kan voorlezer worden?

Een Boekenbendelid is een gemotiveerde voorlezer die Nederlandse taalontwikkeling en (voor)leesplezier een duwtje in de rug geeft. Je gaat tien keer een uurtje voorlezen bij je voorleesgezin thuis. Daarnaast ga je minstens één keer met het gezin naar de bibliobus of de bib en neem je samen deel aan een cultureel evenement. In ruil krijg je een vrijwilligersvergoeding van 20 euro per voorleesbezoek. Wie wil meedoen, volgt een opleiding waar je voorleestechnieken en andere methodieken leert.

Deze editie in Drogenbos maakt deel uit van Boeken-bende Zennevallei (met Beersel, Linkebeek en

Sint-Genesius-Rode). Vzw De Horizon is coördinator van het project en werkt voor de uitvoering in Drogenbos samen met GC de Muse, GBS De Wonderwijzer, Passage 4 en FeliXart.

Interesse? Neem contact op met De Horizon vzw: Annelies Peeters, info@dehorizonvzw.be,

0477 62 81 65