submenu

Over ons - Jeugdbeleid

De Vlaamse overheid ondersteunt gemeenten in het voeren van een lokaal jeugd- en sportbeleid. De overheid verwacht dan ook dat aan welbepaalde doelstellingen gewerkt wordt. Gemeenten maken hiervoor een meerjarenplan op.

Drogenbos voert geen eigen  jeugdbeleid volgens de regels van de Vlaamse overheid.

Om tegemoet te komen aan de behoeften van de inwoners en de lokale verenigingen geeft de Vlaamse overheid de opdracht aan vzw ‘de Rand’ om voor Drogenbos een jeugdbeleidsplan op te maken en uit te voeren. De Vlaams overheid voorziet in de nodige middelen hiervoor.

Het beleid van vzw ‘de Rand’ speelt natuurlijk in op de Vlaamse beleidsdoelstellingen maar sluit ook aan bij haar algemene opdracht van gemeenschapsvorming.

Lokaal jeugdbeleid in DROGENBOS


Het jeugdbeleid van vzw ‘de Rand’ komt tot stand in nauw overleg en samenwerking met de jeugdraad Drogenbos, waar alle Nederlandstalige jeugdverenigingen deel van uit maken.

Vzw ‘de Rand’ ondersteunt het jeugdwerk in brede zin via subsidies. Zoals de Vlaamse overheid dat verwacht, wordt ook gewerkt aan een jeugdwerkaanbod in de zomervakantie en worden ontmoetingsplaatsen en ontmoetingsmogelijkheden voor jongeren aangeboden. Bovendien is er ook aandacht voor diverse vormen van jeugdcultuur.

Eigen activiteiten van ‘de Rand’ worden opgenomen in de kalender van het gemeenschapscentrum.

Het jeugdbeleidsplan 2014-2019 biedt je inzicht in wat ‘de Rand’ wil doen.